Cách viết content chuẩn SEO được Google đánh giá cao

Để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google, các website không chỉ cần cung cấp nội dung một cách thường xuyên mà còn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của Google.