Câu chuyện khôi phục lòng tin khách hàng từ Chipotle

Khả năng vượt qua vụ bê bối của Chipotle mang đến một bài học điển hình về khả năng lãnh đạo và tiếp thị thành công của công ty. Hãy xem xét các hành động mà công ty đã thực hiện để khôi phục lòng tin của người tiêu dùng.