Chưa già tại sao phải dậy sớm?

Bạn thử nghĩ xem nếu ai cũng dậy sớm vào buổi sáng thì trong nhà đã rộn ràng tiếng người, ngoài đường xe cộ qua lại hối hả, khói bụi mịt mù. Ai cũng nô nức ra công viên đến nỗi chỗ đứng còn không có thì lấy đâu ra chỗ mà tập thể dục.