Đừng xem ngân sách quảng cáo là chi phí

Đừng xem ngân sách quảng cáo là chi phí, hãy xem nó như một khoản đầu tư...