Học được gì qua lời cảm ơn khác biệt của Baemin

Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu, chứ BEAMIN đã tổng tiến công trong chiến dịch sinh nhật 3 tuổi của mình. Dù muốn dù không, dù yêu dù ghét, nhìn đâu người ta cũng sẽ thấy thương hiệu này gửi lời cảm ơn