Những ý tưởng marketing điên khùng mà hiệu quả

Là một nhà marketing hoặc chủ doanh nghiệp, hãy suy nghĩ khác, mạo hiểm và thử nghiệm đôi khi có thể giúp chúng ta đạt được kết quả đáng ngạc nhiên.