Tách mình ra khỏi công việc năng lượng mới quay trở lại

Khi tách mình ra khỏi cuộc sống công việc trước đó, năng lượng và nhiệt huyết của tôi mới có thể quay trở lại. Tôi đã có thể bắt đầu lấp đầy những ngày tươi đẹp của mình bằng những việc mà tôi mong muốn.