Hashtag là gì và sử dụng như thế nào cho đúng cách

Hashtag là gì và sử dụng như thế nào cho đúng cách

0104-2021

Một Hashtag đúng cấu trúc luôn bắt đầu bằng dấu #, các ký tự chữ hoặc số viết liền nhau (có thể liên kết với nhau bằng dấu gạch "_"), không dùng các ký tự đặc biệt và dấu câu. Rồi thêm nữa để cho nội dung được hiển thị trong Hashtag chung thì bài đăng của bạn ...

xem chi tiết
Tại sao sếp mình không ngủ trưa

Tại sao sếp mình không ngủ trưa

0611-2020

Theo như những lý luận lịch sử phía trên thì có thể các nhà quản lý vẫn còn trong độ tuổi con nít, nên họ không tha thiết gì giấc ngủ ban trưa. Nhưng mà con nít thì chưa đủ độ tuổi lao động cũng như chưa đủ trình làm sếp, vậy chúng ta có thể bỏ qua cái suy nghĩ hết ...

xem chi tiết