Tại sao sếp mình không ngủ trưa

Theo như những lý luận lịch sử phía trên thì có thể các nhà quản lý vẫn còn trong độ tuổi con nít, nên họ không tha thiết gì giấc ngủ ban trưa. Nhưng mà con nít thì chưa đủ độ tuổi lao động cũng như chưa đủ trình làm sếp, vậy chúng ta có thể bỏ qua cái suy nghĩ hết sức hợp lý này mà tập trung vào một vài ý kiến như dưới đây.