Vai trò của website trong bán hàng online

Website được ví như một cửa hàng hay một thư viện online đối với bất kỳ doanh nghiệp, thương hiệu nào. Nó là thể hiện các thông tin cũng như hình ảnh thương hiệu một cách chủ động và có bố cục theo cá tính riêng của thương hiệu mà không hề bị gò bó trong các giao diện cũng như chính sách quy định của các mạng xã hội.