Yếu tố quan trọng trong quảng cáo sản phẩm

Không thể phủ nhận việc khiến cho khách hàng tương tác với nội dung của bạn là một bước để tiến tới tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng. Nhưng một khách hàng tiềm năng chỉ có thể trở thành khách hàng thực sự khi họ bắt đầu hành động với chính sản phẩm của bạn.